Cenník

na 1 noc po   za osobu / noc
na 2 noci po   za osobu / noc
na 3 noci po   za osobu / noc
na 4 noci po   za osobu / noc
na 5 nocí po   za osobu / noc
na 30 a viac nocí 6,00 € za osobu / noc

K cenám sa účtuje ešte miestna daň za ubytovanie.

Pri ubytovaní obdrží hosť za izbu sadu kľúčov (od izby, vchodu do budovy, od bránky alebo i od veľkej brány), za ktoré sa uhrádza v hotovosti finančná záloha 100,- €. Pri odubytovaní po kontrole izby sa záloha vracia pri odovzdaní kľúčov.