Contact

Accommodation

Hostel REST
Horný Šianec 7B / 183
 911 01 Trenčín

 Telefón: 0905 327 471 

Data for invoice Ing. Miroslav HOLINKA - REST
Bratislavská 75
911 05 TRENČÍN
IČO : 11750006
DIČ : 1032422776
IČ DPH : SK1032422776
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :